Categoría: Ego

08/09/2021 0

El conocimiento del Ser – Atma Bodha (versos 25, 26 y 27)

Por Alias_Sanscrito

Verso 25 आत्मनः सच्चिदंशश्च बुद्धेर्वृत्तिरिति द्वयम्।संयोज्य चाविवेकेन जानामीति प्रवर्तते॥ २५॥ ātmanaḥ saccidaṃśaśca buddhervṛttiriti dvayam|saṃyojya cāvivekena jānāmīti pravartate|| 25|| El aspecto…